531cff8e5df2247087be8a93b

Fedor Mažuranić je osmislio i izradio ovu početnicu 1953. godine posebno za svoga, tada maloga sina, Darka. Kasnije je ova početnica korištena i za poduku drugih mladih naraštaja Hrvata rođenih u Argentini.