2d811963a5458be576dc784e3

Hrvatski trgovački brod, X. stoljeće