105f9a843e75e953505499ae1

KARLOVAC, 14.07.2014. Na kući poznate karlovačke obitelji Türk, grad Karlovac i potomak Teodoro Darko Mažuranić otkrili su spomen ploču. (fotografija: KAFOTKA.NET)