A5b015808a0c589ceaaa8e024

1102. god. pokrajina Bosna se odijelila od Kraljevstva i postala zasebnom banovinom.